Firenze - Chiesa di Orsanmichele 13

Rosone e medaglioni, trifora III, pann. 2a, 2b, 3ab, 4b

 


 

torna alla scheda